La Col·lecció del Museu

L’actual col·lecció museogràfica del Molí Fariner d’Agullent està integrada per part de la maquinària original i per un xicotet recull d’estris de la vida quotidiana i de treball de la darrera família que habità el molí, fins als any 80 del segle XX.
De fet, hi podreu trobar llums d’oli, utensilis de cuina i fins i tot hi la clau que obria la porta del molí.
Durant segles, aquest molí fou un dels nuclis econòmics de la vila i dels masos que l’envoltaven, ja que era l’espai on es convertia el gra en farina, per després ser pa i aliment bàsic.
El procés que convertia l’aigua en força mecànica per accionar la maquinària, ja no és ací visible al complet doncs les obres realitzades als any noranta van condemnar la zona de la cacau i part de la maquinària però, tot i això, l’espai museístic conserva un gran encant.
Durant la vostra estada podreu visitar la límpia, la zona on es separava i netejava el gra, el procés que feia fins el secaor. Entendrem com el gra net i sec passava a la gronsa i, com les moles volandera i sotana feien la seua feina de triturar-lo.
I al final del procés, la classificació de les farines: una de les peces de la maquinària que millor es conserva del molí fariner d’Agullent és la del torn, un sedàs gegant on es classificava la farina segons la seua textura i qualitat.

Visita virtual